Is de beste IT-er een autodidact?

3 kenmerken van de zelflerende IT professional

 

Moet je als IT-er persé een ‘papiertje’ hebben? Sommige IT-ers zijn hoogopgeleid, hebben stagegelopen en beschikken over een bachelor informatica ‘papiertje’. Daar tegenover staan echter zeer grote aantallen IT professionals die helemaal zonder diploma een eigen carrière hebben opgebouwd. Beide trajecten kunnen even succesvol zijn, dus lang leve de autodidact? Autodidacten zijn in staat om te leren door het zelf te doen, door oefening. Hoe komt het dat dit type professional zo succesvol is, juist in de IT? De volgende 3 kenmerken zijn opvallend vaak aanwezig bij talenten die het niét van hun opleiding moeten hebben:

1. Probleemoplossend vermogen in het DNA

In de praktijk van IT dienstverlening blijkt vaak hoe belangrijk doorzettingsvermogen en probleemoplossende vaardigheden zijn. Voor een ‘auto-didacte IT-professional’ is het vaak hard werken. Vaak worden ze ook ‘in het diepe gegooid’, zonder teamleider of manager die signaleert of er eventuele gevaren zijn. Hierdoor moet dit type medewerker het ‘the hard way’ leren. Vaak blijkt dat goede IT-professionals met sterke zelflerende vaardigheden dit allemaal aankunnen omdat ze zelfs een bepaalde mate van hoogbegaafdheid hebben.

2. Creativiteit werkt

Voor troubleshooting, dé hoofdtaak van een IT-er in beheer, is een hoge mate van creativiteit nodig. Een autodidact is in staat complexe, (nieuwe) problematiek van meerdere kanten te bekijken en te komen met alternatieve oplossingen; niet blijven hangen in een standaard aanpak dus. Dit is vooral handig in ICT-werkomgevingen waar de technische infrastructuren complex zijn en ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Een autodidact is dus ook nog eens creatief.

3. Ervaring telt

Hoe meer autodidacten zich opwerken en blootgesteld worden aan uitdagingen in hun werk, hoe interessanter zij zijn voor nieuwe werkgevers en dus ook recruiters. Werknemers die leren via zelfstudie blijven zich steeds ontwikkelen en brengen hun nieuwe kennis en vaardigheden direct in de praktijk. Daarmee worden ze meestal gepromoveerd tot ‘senior’, en soms zelfs tot teamleider of manager.

Hoe belangrijk is autodidactisch vermogen voor jouw organisatie?

Een opleiding binnen de IT lang zegt niet altijd alles. Laszlo Bock, voormalig Senior Vice President of People Operations bij Google zegt daarover; ‘What’s interesting is the proportion of people without any college education at Google has increased over time as well. So we have teams where you have 14 percent of the team made up of people who’ve never gone to college.’ Een bachelor informatica (of een equivalent ervan) is bij deze techgigant dus niet vereist voor rollen zoals die van software engineer of product owner. Werf je dan als recruiter een kandidaat met of zonder opleiding? In andere vakgebieden ligt de keus meer voor de hand; altijd het ‘papiertje’ als knockout-criterium. Binnen de ICT ligt dat net anders, het aandeel autodidacten op hogere functies is relatief groot en het blijkt vaak prima te werken in de praktijk.

Een IT opleiding nodig om een job te vinden?

Scholing is dus absoluut van belang of zelfs noodzaak voor een IT-er, hoewel diploma’s en certificaten niet altijd harde vereisten zijn. Dit zijn de cijfers bij wederom Google en IT portals waar werving centraal staat:

  • bij Google is het aantal autodidacten dus 14%, echter de gemiddelde IT-er die zich met cv aanbiedt op IT recruitmentportals is vrij klein: tussen 5% en 6%.
  • 7% van de mannelijk professionals op die platforms is autodidact, tegenover 4% bij de vrouwen.
  • voor 72% van de vacatures is minimaal een hbo opleidingsniveau vereist.

De kunst zit ‘m in een goede mix in je team realiseren van autodidacten en (hoog)opgeleide specialisten. Durf daarom verder te kijken dan het papiertje en de specifieke achtergrond van een kandidaat. Ga bijvoorbeeld uit van referenties en laat een kandidaat eens een opdracht doen als onderdeel van de selectieprocedure!

Haal binnen die autodidact!

Profielen van IT-ers zijn vaak niet te standaardiseren, want een autodidact kan soms beter functioneren dan een universitair opgeleide medewerker. Meer weten over hoe zelflerend jouw nieuwe teamlid moet zijn? Volg gewoon de blogs van Mens & IT en je krijgt de antwoorden.

Bij Mens&IT werken we met én luisteren we graag naar IT-ers en opdrachtgevers, vooral omdat we zélf uit de IT komen. Onze (autodicate) Devops, Infra en Cloud specialisten zijn altijd in staat zichzelf verder te ontwikkelen. Meer weten wie het zijn? Mail naar info@mens-en-it.nl.

De groeten van de mensen achter
Daphne

Daphne

Danielle

Danielle